A vállalkozás számára a telephely megválasztása, megfelelő kialakítása stratégiai fontosságú.

A megfelelő hely segítheti, vagy gátolhatja a sikeres, hatékony és gazdaságos tevékenységet. Például egy gyárat nem teszünk a városközpontba, míg egy bunda szaküzletet nem nyitunk a gyártelep szélén.

A gyár működéséhez nagyobb telephely szükséges, és a belvárosban köztudottan magasak a telekárak, bérleti díjak, nehezebb a közlekedés, az is lehet, hogy a teherautó forgalom korlátozott. (Lásd ajánlatainkat…)

1. A telephely kiválasztásának általános szempontjai

Földrajzi szempontok:

A telephely megválasztásakor földrajzi szempontból a tágabb környezettől haladunk a szűkebb felé. A multinacionális vállalatoknál az ország kiválasztásával, belföldi országos vállalkozásoknál a régióval vagy megyével – megyékkel – kezdjük a döntést, majd egyre közelítünk a konkrét helyhez. Földrajzi szempontból figyelembe vesszük például a választott település jellemzőit (méret, földrajzi adottságok, stb.), vagy azt, hogy milyen messze lesz a telephely a székhelytől, illetve a többi telephelyünktől. A városon belüli elhelyezkedés a tevékenység jellegétől függően is változik. Az ipari tevékenységet a város szélén, ipari parkokban, esetleg a városon kívül érdemes telepíteni.

Piaci tényezők

Beszerzési oldalon fontos, hogy hány szállítóval kell egyszerre kapcsolatot tartani, és azok milyen messze vannak tőlünk.

A telephelyet érdemes a fő szállítók paraméterei alapján megválasztani.

Az értékesítési oldalon szintén vizsgálni kell a vevők számát, és azt, hogyan tudnak minket elérni. Termelőknél és nagykereskedőknél érdemes súlyozni az egyes vevők szerepét a velük lebonyolított forgalom nagysága, az üzleti kapcsolat minősége, tartóssága alapján.

Infrastruktúra

Infrastruktúra minden olyan berendezés, hálózat, ami egy ingatlan – telephely működéséhez szükséges. Az infrastruktúra legfontosabb csoportjai a szárazföldi (közúti, vasúti), belvízi (folyók, csatornák), és tengeri szállítás (kikötők), légi fuvarozás (repülőterek), a víz- és szennyvízvezeték hálózat, energiaelosztás (villanyáram, olaj, gáz) és a távközlés hálózata (telefon, rádió, televízió), beleértve a műholdakat, stb.

Gazdasági-, jogi szabályozás

A döntést jelentősen befolyásolhatják az országban jellemző gazdasági–jogi keretek.

Ide tartoznak a vállalkozások alapítására, működésére vonatkozó jogszabályok, a számviteli, adózással foglalkozó törvények, a versenyre és a piac működésére vonatkozó előírások, a munkaügyi szabályozás, de ezen kívül még számos jogszabály.

Az adón nem csak a forgalmi és jövedelem típusú adókat kell érteni, hanem a járulékokat, és más adó jellegű elvonásokat. Ismernünk kell a beruházáshoz, foglalkoztatáshoz, egyes tevékenységekhez kapcsolódó, vagy más okból igénybe vehető kedvezményeket, támogatásokat.

Az országos szabályozás mellett érdemes megismerni a helyi szabályokat is, például a helyi adók, és kedvezmények körét, mértékét. Például a magas munkanélküliségű településeken jobban támogatják az ide települő vállalkozásokat, a foglalkozást bővítő beruházásokat.

(Forrás: http://www.kepzesevolucioja.hu)