Az alapvető munkavédelmi szabályokat az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) tartalmazza, amely általános elvként rögzíti, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a munkáltató felelős.

 

Vajon valamennyi munkáltató belátja, hogy nemcsak erkölcsi megfontolásokból, hanem gazdasági érdekei figyelembevétele alapján is foglalkoznia kell a munkavédelmi feladatokkal?

A munkavállalók tudatában vannak-e saját egészségük és biztonságuk megőrzésének fontosságával? Ha nem, akkor a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkahelyek kialakítására mi kötelezi a munkáltatót?

Milyen célok érdekében alkották meg a munkavédelmi törvényt, kikre vonatkozhat?

Mit várhatunk, illetve kell elvárnunk az államtól, a munkáltatótól, illetve a munkavállalóktól a munkavédelmi feladatok végrehajtása érdekében?