„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek, a tettekből szokások, a szokásokból mintázatok lesznek, a tovagyűrűző hatások pedig mederbe terelik egész életünk alakulását.

1. A problémákra lehetőségként tekint. Fejben máris elemzéseket végez, megoldási forgatókönyveket keres és tesztel. A kiútkeresés körüli próbálkozásokból sokat tanul. Inkább kihívásként, izgalmas fejlődési lehetőségként tekint a megoldáskeresésre, semmint próbatételként, amelyben, ha nem jól teljesít, elbukhatja eddig megszerzett státusát, és megkérdőjeleződhetnek önbecsülésének tartópillérei (például az intelligenciája, a találékonysága, a kézügyessége)

2. Szenvedélye a tanulás. Az életet kalandos utazásként fogja fel, amely számtalan lehetőséget kínál arra, hogy új dolgokban, új készségek elsajátításában próbálja ki magát. A valamiben jobbá válást tanulási folyamatnak tekinti, nem csügged, ha valami elsőre nem megy, időt és energiát áldoz a gyakorlásra, tökéletesítésre. Mindezt pedig élvezi is! Öröm számára a kísérletezés, amiben a kreativitását és a játékosságát is megélheti.

3. Hisz a gyakorlás erejében. Az eredményesség mögötti okokat a tettekben keresi, nem(csak) stabil tulajdonságokban vagy a kontrollján kívül eső dolgokban, például a szerencsében. Felismeri az erőfeszítések jelentőségét, és úgy tekint magára, mint az eredményességéért megdolgozó emberre. Ez pozitívan visszahat rá: elhiszi, hogy ha szorgalmasan és kitartóan áll hozzá, máskor is képes lesz véghezvinni hasonló vagy még jobb teljesítményt.

 

4. Erős a saját kontrolljába vetett hite. Önmagára hagyatkozik, bízik a tetteiben és a kitartásában. Értékeli a cselekedeteiért vállalt józan felelősséget, elsődlegesen magában keresi az okokat, de számításba veszi a rajta túlmutató körülményeket is a felelősség mérlegelésekor.

5. Nem úszik az árral. A kisebb ellenállás felé haladás lehet, hogy könnyebb út, de nem biztos, hogy jobb is. Éppen ezért fogékony arra, hogy próbára tegye magát, amikor csak lehetősége adódik. Nyitott az újdonságokra, és vállalja a nehezebb út választását a fejlődés érdekében, még ha a jelenben ez kompromisszumokkal, lemondásokkal járhat is.

(Forrás: HVG)